ZIMNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. - 15. 11. 2018

Tak nějak jsme si říkali, že už je na čase udělat další DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Dara bags! Těšit se můžete na úžasný kolektiv v plné sestavě (ano, aji František přijede z Prahy), úplně nové soutěže, lahodné drobné pohoštění a tematické prohlídky ateliéru.

Zatáhněte školu, v práci se vymluvte na nachlazení, protože předvánoční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ je tady. Přijďte a nakupte vánoční dárky pro sebe a své milované v pohodové atmosféře Dara bags.

Registrujete se pouze na prohlídku. Je to zdarma a úplně hned. Každý rok vás chodí víc a registrace nám umožní naplánovat prohlídky tak, aby každý viděl a slyšel.

Vstup na akci jako takovou je vážně bezplatný a bez registrace! No jako fakt!


Informace o zpracování vašich osobních údajů

Pořadatel zpracovává některé osobní údaje návštěvníků jakožto správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Vstupem do ateliéru návštěvníci Dnů otevřených dveří Dara bags 2018 souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v ateliéru Dara bags Ostrava 2018 pro komerční nebo propagační účely ve smyslu § 84 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “občanský zákoník”), a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v ateliéru Dara bags Ostrava 2018 pořadatelem. Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou, přičemž návštěvník je oprávněn tento souhlas odvolat, přičemž neodůvodňuje-li toto odvolání podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, odpovídá návštěvník pořadateli ve smyslu § 87 odst. 2 občanského zákoníku za škodu, která mu v důsledku odvolání souhlasu vznikne. Zpracování osobních údajů v rámci používání obrazových záznamů návštěvníků se řídí informací o zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce.

Návštěvníci ateliéru Dara bags Ostrava 2018 dále berou na vědomí, že v ateliéru Dara bags Ostrava 2018 mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Návštěvníci berou na vědomí, že k pořizování těchto záznamů není ve smyslu § 89 občanského zákoníku zapotřebí jejich souhlasu, jsou-li tyto záznamy použity přiměřeným způsobem a není-li toto použití v rozporu s jejich oprávněnými zájmy.
Vstupenky


Prohlídka výroby 14.11. - 9.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 14.11. -10.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 14.11. - 11.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 14.11. -12.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 14.11. -13.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 14.11. -14.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 14.11. -15.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 14.11. - 16.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 14.11. -17.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 14.11. -17.30 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 15.11. - 9.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 15.11. - 10.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 15.11. - 11.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 15.11. - 12.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 15.11. - 13.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 15.11. - 14.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 15.11. - 15.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 15.11. - 16.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 15.11. - 17.00 hod
ZDARMA - Vyprodáno

Prohlídka výroby 15.11. - 17.30 hod
ZDARMA - Vyprodáno
ZIMNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. - 15. 11. 2018