Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podmínky ochrany rozšířených osobních údajů zákazníků společnosti Pro Dara bags s.r.o.

1. Úvod

1.1

Vážený zákazníku, pokud jde o ochranu Vašich rozšířených osobních údajů, v plném rozsahu se na tuto aplikují Základní podmínky ochrany osobních údajů, které najdete zde.

1.2

Zde uvedené podmínky ochrany rozšířených osobních údajů tak představují pouze nadstavbu Základních podmínek ochrany osobních údajů a musejí být vykládány v plném vzájemném souladu.

2. Druh rozšířených osobních údajů

2.1

Rozšířenými osobními údaji, na jejichž zpracování se vztahují tyto podmínky jsou:

3. Zpracování rozšířených osobních údajů

3.1

Rozšířené osobní údaje může správce zpracovávat pouze se souhlasem klienta.

3.2

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je udělení Vašeho souhlasu s tímto zpracováním dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

4. Účel zpracování rozšířených osobních údajů

4.1

Vaše datum narození zpracováváme z důvodu, abychom Vám mohli zaslat blahopřání k narozeninám, případně informaci o speciálním nabídkách a akcích souvisejících s Vašimi narozeninami.

5. Závěrečná ujednání

5.1

Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 7.1. Základních podmínek ochrany osobních údajů.

5.2

Zatržením checkboxu „Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů.“ na webových stránkách správce uživatel svobodně a dobrovolně potvrzuje, že si tyto podmínky rozšířené ochrany osobních údajů přečetl, že těmto podmínkám porozuměl, že s těmito v celém rozsahu souhlasí, a že je v celém rozsahu akceptuje.

5.3

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. Vám zašle novou verzi na Vaši e-mailovou adresu.

5.4

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 5. 2018.